Zdrowie

18 postów

Zespół Szkół Sportowych gościł Pluszakowe Pogotowie . Uczniowie z ZSS w Rybniku uczyli się udzielania pierwszej pomocy w ramach projektu Fundacji Kumak

Fundacja Kumak działa na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Szkolimy dzieci, młodzież i osoby starsze postępowania z osobą nieprzytomną. W zależności od wieku uczestników dobieramy formę naszych warsztatów, tak aby nie były kolejną, nudną pogadanką. Równocześnie staramy się by przekazywana wiedza była prezentowana w sposób zrozumiały i zapadający w pamięć. Zwalczamy lęk przed udzielaniem pierwszej pomocy i utrwalamy właściwe wzorce zachowań. Naszym największym obecnie realizowanym projektem z zakresu zdrowia jest Pluszakowe Pogotowie

Zgodnie z celami statutowymi współpracujemy ze służbami ratowniczymi oraz instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem na drogach. Promujemy postawy i rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz uświadamiamy zagrożenia w tym zakresie. Do naszych celów należy również prowadzenie akcji społecznych mających na celu przeciwdziałanie wypadkom drogowym i innym negatywnym zjawiskom mogącym skutkować zagrożeniem życia i zdrowia ludzkiego.

Poniżej nasze akcje dotyczące zdrowia.