Kolejne warsztaty za nami

Wraz z końcem roku zakończyliśmy projekt „Życie bez Przypału 2020” To kolejne przedsięwzięcie, które realizowaliśmy przy wsparciu rybnickiego urzędu miasta.

W warsztatach „Życie bez Przypału 2020”, które w nietuzinkowy sposób przestrzegały młode osoby przed szkodliwością dopalaczy oraz konsekwencjami, jakie mogą ponieść za popełnione pod ich wpływem przestępstwa i wykroczenia wzięło udział blisko 430 młodych rybniczan. Uczniowie klas siódmych i ósmych rybnickich szkół podstawowych wzięli udział w spotkaniu z dziennikarzem, który podkreślał, że do młodych osób zwykłe pogadanki nie trafiają. Jednym uchem wpadają, żeby drugim zaraz wypaść, ale pokazanie im 17-latka, który na imprezie wziął dopalacze, a potem zabił w bestialski sposób swojego sąsiada, uświadomienie im, że parę sekund na imprezie zaważyło o zmarnowaniu całego życia i pokazanie autentycznych zdjęć z miejsca zdarzenia oraz sali sądowej już na nich robi wrażenie.
Oprócz spotkania z przedstawicielem mediów młodzież miał również powtórkę z zagadnień związanych z pierwszą pomocą. Uczniowie przećwiczyli RKO na fantomach, zapoznali się z działaniem AED oraz poznali wyposażenie torby medycznej. Część osób spróbowała również wykonać proste zadania manualne mając założone narkogogle, co miało na celu pokazanie, że nawet proste czynności, które z powodzeniem wykonałaby 7-latek są nie do zrobienia pod wpływem dopalaczy.

Zajęcia „Życie bez przypału 2020” zostały zorganizowane przez Fundację Kumak i współfinansowane przez Rybnik.eu – Miasto Rybnik