Prawie tysiąc uczniów wzięło udział w tegorocznych warsztatach

Oszałamiająca liczba dzieci – 883 uczniów rybnickich podstawówek – uczestniczyła w tegorocznej edycji „Pluszakowego Pogotowia 2022”

Dzięki wsparciu Miasta Rybnik prawie tysiąc młodych mieszkańców Rybnika nauczyło się zasad pierwszej pomocy. Uczniowie pierwszych i drugich klas rybnickich podstawówek przećwiczyli resuscytację krążeniowo-oddechową, zapoznali się z działaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, wcielili się w osobę zgłaszającą zdarzenie dyspozytorowi numeru alarmowego 112 oraz zapoznali się z wyposażeniem torby medycznej PSP R1.

Projekt pod nazwą „Pluszakowe Pogotowie 2022” jest współfinansowany przez Miasto Rybnik.