WSPARCIE

POMÓŻ NAM UCZYĆ RATOWAĆ ŻYCIE

Fundacja Kumak jest organizacją niedochodową (non profit), prowadząca działalność w obszarze pożytku publicznego, nie nastawioną na zysk. Zarząd Fundacja nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pracy w zarządzie, a wszystkie środki przeznaczane są na działalność statutową. W szczególności na propagowanie nauki pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży. Fundacja realizuje również projekty edukacyjne dla dzieci i osób starszych oraz na zadania chroniące przyrodę. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej, któremu Fundacja składa co roku sprawozdania ze swojej działalności.


Możesz nam pomóc w realizacji naszych przedsięwzięć przekazując dowolną kwotę w formie darowizny. Każda złotówka zostanie przez nas wydana na cele statutowe. Przeszkolimy większą liczbę dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zorganizujemy warsztaty dla osób zagrożonych wykluczeniem czy pomożemy starszym osobom organizując szkolenia w zakresie ochrony przed oszustami i dbania o własne zdrowie.

Jeśli chcesz wspomóc nas w realizowanych przedsięwzięciach, możesz przekazać darowiznę na realizację naszych przedsięwzięć. Co ważne: taką darowiznę możesz odpisać od podatku, wypełniając w kolejnym roku deklarację. W obu przypadkach w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe”.

NR KONTA:
RAIFFEISEN POLBANK
84 1750 0012 0000 0000 3855 6479
Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

Oby odliczyć darowiznę w swoim PIT należy zachować potwierdzenie przelewu darowizny. W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in. jego nazwy i adresu.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do 6 proc. wykazywanego przez nich w zeznaniu dochodu, natomiast osoby prawne – nawet do 10 proc. (przy czym do limitu wlicza się także darowizny na cele krwiodawstwa i kultu religijnego).

 

Podstawa prawna:

  • art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych („ustawa PIT”)
  • art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)