Kumak z wizytą w Wielkopolsce

Galeria Karuzela ufundowała kolejne warsztaty z pierwszej pomocy. Tym razem z zajęć mogli skorzystać uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych w Turku. Łącznie blisko 300 dzieci z SP 1, SP 4 i SP 5 przećwiczyło RKO na nowoczesnych fantomach, próbowało swoich sił w zgłaszaniu zdarzenia do odpowiednich służb, zapoznało się ze sprzętem, który można znaleźć z torbie PSP R1 oraz dowiedziało się, co to AED. Każdy uczestnik pod koniec zajęć otrzymał pamiątkowy dyplom oraz odznakę małego ratownika.