Edukacja

9 postów

Fundacja Kumak prowadzi działalność edukacyjną

Fundacja Kumak w ramach swoich celów statutowych prowadzi przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym. Przestrzegamy w nietypowy sposób przed zgubnym skutkami zażywania narkotyków, dopalaczy i picia alkoholu.

Zgodnie z naszymi celami statutowymi działamy na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży oraz osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieramy aktywizację zawodową, konkurencyjność, podnoszenie kwalifikacji oraz samokształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii. Co ważne w dzisiejszych czasach, wspieramy przeciwdziałanie przestępczości w sieci i uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Edukujemy w zakresie przeciwdziałania agresji, przemocy, dyskryminacji rasowej i cyberprzemocy oraz zjawisku hejtu w sieci.

Poniżej nasze akcje o tematyce edukacyjnej.