Ekologia

3 postów

Fundacja Kumak wiesza budki dla ptaków

Fundacja Kumak przykłada dużą wagę do kwestii ochrony przyrody. Ekologia w Fundacji Kumak jest stałym elementem przygotowywanych projektów. Z Inicjatywy Fundacji co roku rozwieszane  i konserwowane są budki dla ptaków. Przed sezonem lęgowym przeprowadzana jest kontrola i czyszczenie budek po poprzednich lęgach. Fundacja buduje i rozwiesza budki dla gatunków objętych ochroną gatunkową.  Równolegle w sezonie zimowym budowane są karmniki i prowadzona jest edukacja w zakresie prawidłowego dokarmiania ptaków.

Fundacja Kumak podejmuje również działania mające na celu pomoc zwierzętom domowym. Włącza się w akcje mające na celu przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. Organizuje warsztaty promujące recykling jak choćby zajęcia z rękodzieła, gdzie wykorzystywane są ponownie stare ubrania czy makulatura.

Poniżej nasze akcje związane z ekologią.