Mali Ratownicy z Rybnika Zebrzydowic

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku są Małymi Ratownikami. 10 maja każdy z nich otrzymał dyplom potwierdzający udział w zajęciach Pluszakowe Pogotowie, które zorganizowała Fundacja Kumak.

Co trzeba było zrobić aby zostać Małym Ratownikiem? Przede wszystkim udowodnić, że wie się co należy zrobić z sytuacji zagrożenia życia. To nie tylko pierwsza pomoc, ale również dbanie o własne bezpieczeństwo i prawidłowe powiadamianie służb ratunkowych. Każda z takich umiejętności była weryfikowana przez członków Fundacji Kumak, którzy poprowadzili w ZSP nr 12 w Rybniku warsztaty Pluszakowe Pogotowie II.

Dzieciaki z Zebrzydowic otrzymały specjalne karty pracy, na których zbierały naklejki. Każda z naklejek była wydawana dopiero wtedy, kiedy pozytywnie zaliczyły dany blok tematyczny. Pierwszy dotyczył prawidłowego wzywania służb ratunkowych, przekazywania zwięzłych i czytelnych komunikatów oraz zwracaniu uwagi na ważne dla służb szczegóły. Drugie stanowisko to ocena osoby nieprzytomnej i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Każde z dzieci pozytywnie zaliczyło konkurencję na fantomach z systemem QCPR. Trzecia naklejka to podstawy bandażowania, a czwarta zapoznanie się ze sprzętem medycznym. Fundacja Kumak przeszkoliła w sumie 36 pierwszoklasistów ze szkoły w Rybniku Zebrzydowicach.

Zajęcia Pluszakowe Pogotowie II zostały zorganizowane przez Fundację Kumak i współfinansowane są przez Miasto Rybnik.