Pluszakowe Pogotowie w ZSS w Rybniku

Kilkudziesięciu uczniów klas pierwszych zostało przeszkolonych przez Pluszakowe Pogotowie w ZSS w Rybniku. Wielkie pluszaki i nauka pierwszej pomocy to projekt realizowany przez Fundację Kumak.

14 czerwca Fundacja Kumak przeprowadziła warsztaty Pluszakowe Pogotowie w ZSS w Rybniku. Tym razem w pouczających i praktycznych zajęciach z zakresu ratowania ludzkiego życia udział wzięły dwie grupy pierwszaków. Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych rozpoczęli zajęcia od przypomnienia sobie zasad ruchu drogowego oraz numerów ratunkowych. Prowadzący przypomnieli jakie są zasady zgłaszania różnych zdarzeń oraz jak się zachować w razie przypadkowego wybrania numeru alarmowego. Kiedy już każdy z uczniów przypomniał sobie zasady wzywania służb ratunkowych, przechodził na stanowisko z telefonem. Tutaj prezentowane były tablice z różnego rodzaju zdarzeniami, które uczeń musiał opisać i zgłosić do odpowiedniej służby. Nie zabrakło pożarów, wypadków, huraganów i powodzi. Każdy siedmiolatek musiał opisać co się dzieje, czy nie ma osób poszkodowanych oraz czy istnieje zagrożenie dla postronnych osób.

Część z plansz zawierała zdarzenia z udziałem rannych osób. To pozwalało na płynne przejście do następnego zadania. Tym razem dzieci dowiadywały się jakie są zasady ratowania nieprzytomnego człowieka. Każdy nauczył się rozpoznawać kiedy niezbędna jest reanimacja, a kiedy wystarczy tylko wezwać odpowiednie służby. Początkowo masaż prowadzono na pluszowych misiach, co pozwalało dzieciom utrwalić podstawy reanimacji. Kiedy każde dziecko potrafiło uratować misia, przechodziło na stanowisko z profesjonalnym fantomem. Przy tym zadaniu każde z dzieci mogło poczuć jaki opór stawia klatka piersiowa człowieka przy prawdziwej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dla dzieci przygotowano fantomy różnej wielkości, dorosłych, dzieci a nawet noworodka. Chętni mogli skorzystać z profesjonalnego sprzętu wspomagającego oddychanie.

Kolejne stanowisko zawierało naukę bandażowania. Ratownicy tłumaczyli jakie są zasady zakładania prostych opatrunków. Każde dziecko musiało opatrzyć ranę pluszowej maskotce. Fundacja Kumak zadbała, aby pod Zespołem Szkół Sportowych w Rybniku pojawiła się prawdziwa karetka z wyposażeniem. Każdy z uczniów mógł wejść do środka i zapoznać się ze sprzętami w jej wnętrzu. Pluszakowe Pogotowie kończyło się wręczeniem dyplomu Małego Ratownika. Otrzymało go każde dziecko, które zebrało komplet naklejek zaliczając kolejne stanowiska. W ZSS w Rybniku dyplomy otrzymało kilkudziesięciu uczniów klas pierwszych.

Zadanie pn. Pluszakowe Pogotowie jest współfinansowane przez Miasto Rybnik. Zajęcia zorganizowała Fundacja Kumak.