Wakacje bez Przypału w ZSS w Rybniku

12 czerwca w rybnickiej szkole odbyły się niecodzienne warsztaty dla młodzieży. Wakacje bez Przypału w ZSS w Rybniku pomogą jej uczniom bezpieczniej spędzić wakacje. Zajęcia zorganizowała Fundacja Kumak.

Tym razem w zajęciach udział wzięło 39 uczniów klas siódmych. W Zespole Szkół Sportowych zajęcia przeprowadzono w dwóch grupach. Siódmoklasiścidowiedzieli się do czego może prowadzić zażywanie dopalaczy oraz jak ratować osobę pod ich wpływem. Na zajęciach pokazano młodzieży z czego powstają dopalacze, w jakich warunkach są produkowane i pod jaką postacią są sprzedawane. Ratownicy medyczni pokazali jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapoznali młodzież z ZSS w Rybniku z wyposażeniem karetki.

Zadanie pn. Wakacje bez Przypału jest współfinansowane przez Miasto Rybnik. Zajęcia zorganizowała Fundacja Kumak.