Wiedzą jak spędzić bezpiecznie wakacje

W czwartek 17 maja siódmoklasiści z SP nr 34 w Rybniku wzięli udział w warsztatach Wakacje bez przypału przygotowanych przez Fundację Kumak.

Wakacje bez przypału to zajęcia dotyczące szkodliwości zażywania dopalaczy. Zostały przygotowane przez Fundację Kumak i podzielone były na dwie części, teoretyczną oraz praktyczną. Podczas pierwszej części młodzież wypełniła anonimową ankietę oraz wysłuchała dziennikarza.  Prowadzący co dzień zajmuje się w swojej pracy zawodowej sprawami kryminalnymi i sądowymi. Na podstawie autentycznych historii z najbliższej okolicy dziennikarz przedstawił uczniom sylwetki osób, które po zażyciu dopalaczy popełniły różnego rodzaju wykroczenia i przestępstwa oraz jaka kara je za to spotkała. Młodzież dowiedziała się również w jakich warunkach produkowane są niedozwolone środki oraz jaki wpływ mają na zdrowie każdego człowieka. W części praktycznej siódmoklasiści nauczyli się w jaki sposób należy postępować z osobą po zażyciu dopalaczy oraz jak udzielić jej pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia. Młodzież na fantomach uczyła się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a na zakończenie zajęć zapoznała się z wyposażeniem karetki.

Zadanie pn. Wakacje bez Przypału jest współfinansowane przez Miasto Rybnik. Zajęcia zorganizowała Fundacja Kumak.